เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย By ธนาพล อิ๋วสกุล
 • รีวิวเว้ย (1336) ในช่วงหลายวันมานี้นับตั้งแต่การประกาศผลการเลือกตั้ง (2566) อย่างเป็นทางการ การเมืองไทยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งของ สส. ในสภามากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ และความสมประกอบของระบอบการเมืองภายมต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งนำมาสู่ข้อเรียกร้องต่าง ๆ และการตั้งคำถามมากมายทั้ง เหตุใดพรรคอันดับหนึ่งจึงไม่ได้เป็นประธานสภา ?, เหตุใดพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลและไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ? และอีกหลากหลายเครื่องหมายคำถามที่ติดตามมายาวเป็นหางว้าวและพร้อมที่จะบันทึกปรากฏการณ์เหล่านี้ลงในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย และหลายคนก็พร้อทใจทดชื่อของใครหลาย ๆ คนเอาไว้ในบัญชีหนังหมาเพื่อรอวันเวลาที่ประเทศนี้มันจะเดินไปบนหนทางของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเสียที
  หนังสือ : 30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย
  โดย : ธนาพล อิ๋วสกุล
  จำนวน : 80 หน้า
  .
  "น้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกฯ เป็นของเปรม" คำกล่าวที่แสดงถึงสถานะของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงสมัยประชาธิปไตยที่ได้รับการขนานนามว่ายุคเปรมาธิปไตย (https://minimore.com/b/Us3Wj/339) ได้เป็นอย่างดี เราจะขอพาทุกคนย้อนไปในอดีตที่พรรคการเมืองหลายพรรคในช่วงเวลานั้นชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาล และในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ก็ดูจะสร้างกลไกประหลาด ๆ คล้ายกับที่การเมืองไทยกำลังเผชิญอยู่จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
  .
  "30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย" หนังสือขนาดเล็ก ๆ ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย ที่ผู้เขียนได้จำทำขึ้นในรูปแบบของบทความ ดังความประสงค์ของผู้เขียนที่ปรากฏอยู้ในเนื้อหาความว่า "บทความนี้เป็นส่วน หนึ่ง ในความพยายามตั้งคำถามกับการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 5 เดือน ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายใต้ระบอบเปรมาธิปไตยว่ายังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้าง… อะไรคือเปรมาธิปไตย เปรมาธิปไตยมีลักษณะอย่างไรประการแรกเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบมีรัฐธรรมนูญมีสภามีการเลือกตั้ง แต่มีนายกรัฐมนตรีที่สัมพันธ์กับทหาร มีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทหารกับคณะรัฐมนตรี มีกฎหมายที่ให้อำนาจทหารแทรกแซงการเมืองได้… ประการต่อมาเทคนิครัฐมีบทบาทสูงในกระบวนการกำหนดนโยบาย มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักเรียนนอกมีความรู้ดีทำหน้าที่กำหนดและดำเนินนโยบายอย่างเต็มที่มีอิสระ เช่น พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา ทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศ คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ทำหน้าที่พัฒนาด้านชนบท นอกจากนั้นมีความพยายามปรับแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เช่น เพิ่มบทบาทให้กับภาคธุรกิจเอกชน อย่างการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)"
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย" แบ่งออกเป็น 3 องค์ ได้แก่ (1) ความเป็นมา อภิมหาเรื่องเล่าและนักการเมืองชื่อเปรม (2) 8 ปี กับ 5 เดือน ของนายกฯ เปรม ภายใต้การเมืองสามเสา และ (3) เงื้อมเงาของเปรมหลังระบอบเปรมมาธิปไตย
  .
  เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน "30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย" แสดงให้เห็นถึงสภาวะแปลกประหลาดของการเมืองไทยในช่วงสมัยของการปกครองในยุคเปรมาธิปไตย (ตามคำเสนอของอดินันท์ พรหมพันธ์ใจ) ได้เป็นอย่างดี ทั้งกลไกของรัฐธรรมนูญ กลไกของระบอบรัฐสภาและ สว. กลไกของการใช้อำนาจกองทัพ และอีกหลากหลายกลไกที่ประกอบสร้าง หล่อเลี้ยง และส่งเสริมให้เกิดช่วงเวลาของเปรมาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยช่วงหนึ่ง และหนังสือเล่มนี้ยังช่วยฉายให้เราเห็นภาพของสังคมในห่วงเวลาที่พรรคและนักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 1 ไม่มีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลมันมีอยู่จริงในสังคมนี้ และมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนเสียด้วยในสังคมที่บิดเบี้ยวเป็นเกลียวโปเต้แห่งนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in