เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย รู้ไว้ใช่ว่าDigitalKnowledge
Preventive Maintenance คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรในการผลิต
 • เนื่องจากเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของโรงงานธุรกิจต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและกำลังในการผลิตจำนวนครั้งละมากๆ ทำให้สามารถสร้างกำไรอย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการต่อหลายคนมาแต่ช้านาน แต่อย่าลืมว่าเมื่อเครื่องจักรถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายและมีการชำรุดในชิ้นส่วนต่างๆ ได้ ดังนั้น Preventive Maintenance หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานต่างๆ วันนี้เราเลยอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Preventive Maintenance ว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง


  Preventive Maintenance คืออะไร

  Preventive Maintenance คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการวางแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือการซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นและยืดเวลาการใช้งานของเครื่องจักรให้นานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิตได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกเช่นกัน

  Preventive Maintenance มีความสำคัญอย่างไร

  ลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิต

  การป้องกันด้วยแนวคิด Preventive Maintenance ช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรในชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจเกิดความเสียหาย จะทำให้เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการผลิตล่าช้า จนทำให้เกิดการค้างสต๊อก หรือการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

  ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

  Preventive Maintenance คือ การป้องกันความเสียหายที่สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ด้วยการรักษาชิ้นส่วนต่างๆ และสภาพของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยการหมั่นตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

  สร้างผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  เมื่อเรามีมาตรการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรเป็นอย่างดีแล้ว แน่นอนว่าจะช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถสร้างผลผลิตและสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่เกิดจากปัญหาขาดการบำรุงรักษาได้อีกเช่นกัน

  จบไปแล้วกับการทำความรู้จักกับ Preventive Maintenance ว่าคืออะไร และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านต่างๆ ตระหนักถึงการป้องกันความเสียหายเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังระหว่างการผลิตได้เป็นอย่างดี
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in