เวิ่นเว้อหนังสือต่างๆจากชั้นหนังสือของทากนุ่มนิ่ม FLUFFYSNAIL

เรามักจะเก็บ moment ต่างๆเอาไว้กับเพลงที่ฟังและหนังสือที่อ่าน :)