ชีวิตเรื่อยเปื่อยของลี a.l.lee

ไดอะรี่ที่พูดถึงชีวิต ประสบการณ์ แนวคิดต่าง ๆ ไปเรื่อยตามอารมณ์ค่ะ