บอกเเล้วไงบอสไม่เนิร์ด|YinWar pr2_redrose

เนิร์ด#Nc