คุณซีลองแปลเพลง cheloline

จากคนที่ไม่สนใจไม่ฟังเพลงญี่ปุ่นเลย เพราะคิดว่ามีแต่เพลงจังหวะหนวกหู จนกระทั่งคนสำคัญหยิบยื่นเพลงเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตฉัน...