หนังสือ หนังสือ แล้วก็หนังสือ whalques

เล่าและบันทึกความรู้สึกนึกคิดหลังอ่านหนังสือ อาจชอบอาจไม่ชอบ อาจบ่นอาจไม่บ่น อาจชมอาจไม่ชม ไม่ได้วิเคราะห์ลึกซึ้ง อาจจะพูดไม่เก่ง อธิบายออกมาไม่ถูกนะคะ หากใครอยากมาร่วมพูดคุยก็มาได้เลย ยินดีเสมอค่ะ( ̄︶ ̄)