แปลเกม Tear of Themis Cynthia-T

แปลเกม TOT ค่ายหมีจาก EN>TH อาจจะไม่ตรงฉบับ EN 100% นะคะ มีการอิงภาษาจากฉบับ CN/JP อยู่บ้างค่ะ