IF TAKA WAS A GIRL nillzeronoun

[แฟนฟิคชั่น One ok rock] [Toru x Taka] #toruka เป็นเวิร์สภาคทากะเป็นผู้หญิง พอคิดว่าทากะสามารถเป็นผู้หญิงได้จริงๆก็คงไม่ต้องมานั่งชิปแบบนี้ ก็คงแต่งงานมีลูกตั้งทีมฟุตบอลได้แล้ว แต่เพราะไม่ใช่ก็เลยต้องมีทักจังมาแทน โทนเรื่องละมุน หวานๆ น้ำตาลขาดตลาด โทรุร่างอ่อนโยนๆ ที่จะมาละลายใจคนอ่าน

ALL POSTS
Views