ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด a week before valentine

นี่ไม่ใช่เรื่องสมุนไพร นี่คือบันทึกเรื่องเล่าที่ข้าพเจ้าอยากเล่า