illusion Once A Moment

ผมเป็นคนที่มีคำถามมากมายในหัวนะ บางคำถามก็ดูวิชาการ แต่บางคำถามก็ดูไร้สาระ แต่ในเมื่อมันเป็นคำถาม ย่อมต้องการคำตอบ ถ้าผมคนเดียวอาจจะตอบไม่ได้ แต่ถ้าเป็นใครหลาย ๆ คนล่ะ ....

ALL POSTS
Views