thassorn ถ้อยคำที่พรั่งพรูจากเด็กอายุ 20 คนหนึ่ง หลงใหลและตกหลุมรักศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี บัลเล่ต์ วาฬ ทะเล ป่า มหาสมุทร และทุกสิ่งละอันพันละน้อยบนจักรวาล บอกเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่ได้พบเจอในแต่ละวัน