สองสามสี สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สามสีสำคัญที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้ว ผู้คนมักจะนึกไม่ออกว่าเป็นชุดสีรูปแบบใด สามสีนี้คือแม่สี เป็นสีที่ไม่มีสีใดผสมกันออกมาได้สีนี้อีกแล้ว ก็เหมือนกับเราที่.. “ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน”