ยักษ์โน๊ะ ft.จุซัง ยักษ์เป็นหมีชนิดหนึ่ง หมีเป็นยักษ์ชนิดหนึ่ง