ปลาหมึกแถวล่าง บันทึกประจำวันของพนักงานใหม่ในโรงหนังแห่งหนึ่งกลางพระนคร