จุดเชื่อมต่อ - แต่ถ้ามันจะเป็นเพียง 1% ที่ทำให้มาเป็นจุดเชื่อมต่อได้ ก็น่าจะเป็น 100% ได้อย่างลงตัวพอดี - SLOW DANCE(2005)