เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Wijaya อาหารมีความสามารถในการพาเราไปสู่สถานที่ที่ห่างไกล กระตุ้นความทรงจำ และเรียกความรู้สึกขึ้นมาได้ เขาให้แรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง แทนสิ่งที่เป็นประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และงานเฉลิมฉลองที่รูปร่างแบบพลวัตรของเรา