Beam Tennyson เป็นคนๆหนึ่งที่รักหนังสือ และได้จับผลัดจับผลูไปทำงานที่สำนักพิมพ์แดนปลาดิบ แต่เจือกไม่ได้อยู่แผนกที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ยังคงอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งและติดตามข่าวคราวสำนักพิมพ์อยู่เนืองๆ ถ้ามีโอกาสและไม่ขี้เกียจก็อยากจะแชร์เรื่องราว พูดคุยกับทุกคนที่แวะเวียนผ่านมา