โพนี่จี้จุด มนุษย์ที่บ้าคลั่งการเล่น Football Manager มากๆ จนไล่ศึกษาสไตล์การเล่นทุกตำแหน่ง นอกจากนีั้ยังชอบไอดอลมากๆอีกด้วย