บีไมนฟอร์อะไวล กำลังทดลองเขียนถึงอะไรๆหลายๆอย่าง น้อบรับทุกคำติชม | ติดต่อที่ bemine4awhile@gmail.com | TW: @bemine4awhile