หมีหนังสือ เมื่อครั้งนึงฉันได้ลองลิ้มรสการอ่านหนังสือ ฉันก็ติดรสชาตินั้นและโหยหามาเสมอ :) ขอบคุณนักเขียนทุกคนและโลกใบนี้เสมอ