เฟย นักทดลอง ตอนนี้กำลังทดลองเป็นนักเขียน ตอนแรกกะจะทดลองเขียนเรื่องสั้นๆ ไปๆมาๆมันยาว