Janil มนุษย์มาจากไหน? เมื่อเราเริ่มถามหาอดีตแปลว่าเราเริ่มไม่มีความสุขกับปัจจุบัน เบื่อสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน