ข้างหลังภาพ...มีเรื่องเล่า 117T.R.

ทุกๆรูปที่วาดมีเรื่องราวซ่อนไว้อยู่ทุกมุมของลายเส้น