ติดเกาะเซบูครึ่งปี! J.Somin

Student Staff โรงเรียนสอนภาษาในเมืองเซบู, ฟิลิปปินส์ 24 สัปดาห์