การเดินทางของความคิด melly_milk

ในวันว่างๆความคิดก็หาวิธีที่จะพาตัวเองออกไปโลดแล่นเพื่อพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆ ไม่ต่างกับการออกเดินทางจริงๆ พื้นที่ตรงนี้จึงเป็นการรวบรวมเรื่องราวประสบการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวันที่แต่ละวันเราได้มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย