First Story at My 20's :) sp_jone

เราอยากเล่าเรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนต่างๆของชีวิตของเราเอง อาจจะเหมือนมาระบายความทุกข์ต่างๆให้คนอื่นฟัง แต่เราว่ามันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแบบเดียวกับเราได้ อยากให้หันมามองโลกในแง่ดี และใช้ชีวิตให้มีความสุขกันเถอะ