หากเพลงนั้นกำลังพูดกับฉัน ฉันก็พยายามที่จะเข้าใจมัน mrblue

เมื่อฟังเพลง ๆ หนึ่ง หากฟังเพียงหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ได้ใส่ใจ มันจะอยู่กับเราในตอนเริ่มต้นบทเพลงและหายไปหลังจากที่ดนตรีค่อย ๆ เฟดลง แต่ถ้าหากใส่ใจมัน เพียงฟังครั้งเดียว ถ้อยคำเหล่านั้นอาจจะอยู่กับเราไปแสนนาน (และถ้อยคำเหล่านั้นนั่นเองที่จะดึงเรากลับไปหาเพลงนั้นอีกนับร้อยครั้ง พันครั้ง)

ALL POSTS
Views