กีฬา ยาใจ rain room

กีฬา ยาใจ ใช่ยาจก เสพได้ไม่เสียสุขภาพ มาเล่าเรื่องกีฬาแบบหญิงๆ ชาวบ้านๆ รู้ไม่มาก รู้ไม่ลึก เล่าเท่าที่ชอบ