Quotes by SaLinsireeSaLinsiree
SiLy Quotes by SaLinsiree pt.3
 • ข้าน่ะ เป็นคนเอาแต่ใจสูงนะ และก็ เป็นคนชอบ -ควักหัวใจ คน- สูงด้วยเช่นกัน
  -salinsiree
  .

  ความผิดพลาดคือข้า ข้าคือความผิดพลาด ของใครหลายคน ของคนที่ผิดหวัง เสมอมา และตลอดไป
  -salinsiree
  .

  จงอยู่เพื่อเป็นสิ่งที่สามารถ สร้างสรรค์ และทำลาย หากสิ่งที่สร้าง เกิดผิดพลาด
   -salinsiree
  .

   ข้ามอบความรักให้ สิ่งอันเป็นที่รัก หาใช่ใคร ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับข้า
  -salinsiree
  .

  เจ้าเลือกดวงอาทิตย์ ข้าเลือกดวงจันทร์ เช่นนั้นแล้วเจ้าคือกลางวันของข้า และข้าจะเป็นกลางคืนของเจ้า
  -salinsiree
  .

  ข้าเกิดในที่-ที่มีความริษยาปกครอง เป็นผู้นำ และมีอำนาจ ความริษยาเหล่านั้นได้สั่งการความชัง ความเกลียด และโกรธ ให้ดูแลสิ่งที่เรียกว่า ตัวข้า
  -salinsiree
  .

  ความชัดเจน บางครั้งเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ชัดเจน แต่กลับพล่าเลือน...
  -salinsiree
  .

  จงอยู่ให้รอด หายใจให้เป็น เพื่อตัวตนของเจ้าเอง และจงตายอย่างคุ้มค่า ในสิ่งที่เจ้าได้เลือกแล้ว
  -salinsiree
  .

   ข้า อาจดูเหมือน แข็งกร้าว เด็ดเดียว ยโสหรือโอหัง แต่ข้า ไม่ได้เป็น ดั่งที่ดูเหมือน เพราะข้า
  แค่ดูเหมือน
  -salinsiree
  .

  วันที่ฝนพรำ ลงมา มันเป็นวัน ที่ข้าเกิดมา... ข้าเกิดในฤดูฝน ฤดูฝน คือข้า
  -salinsiree
  .

  จงอย่าตัดสิน สิ่งนั้นสิ่งนี้ เกี่ยวกับตัวข้า หากเจ้าไม่อาจมองเห็น จิตวิญญาณของข้า ก็อย่าได้ตัดสินสิ่งที่ข้าดูเหมือน หรืออาจเหมือน
  -salinsiree
  .

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in