Search #do and dont

ไหน DO! ไหน DON'T! ถ้าอยากจะเป็นเด็กดี

วันเด็กนี้ มินิมอร์ก็จะขอแนะนำในระดับเบื้องต้นให้กับน้องๆ หนูๆ ทั้งหลายว่าการจะเป็นเด็กดีเนี่ย สิ่งไหน DO สิ่งไหน DON'T รับรองว่าถ้านำไปปฏิบัติตามได้ ทุกคนจะต้องเป็นเด็กดีแน่นอน

ไหน Do! ไหน Don't! เมื่อมีน้องใหม่เข้ามาร่วมงาน

พอดีว่าทางมินิมอร์ก็เพิ่งจะมีพนักงานเข้ามาร่วมงานใหม่ เราจึงรวบรวมข้อมูลจากน้องใหม่นี่แหละว่าเรื่องไหนควร Do เรื่องไหนควร Don't บ้าง