NATIONWhy?Damansky
อินเดียติดอันดับ 12 ใน 15 เมืองที่มีมลพิษสูงสุดของโลก
 • อินเดียติดอันดับ 12 ใน 15 เมืองที่มีมลพิษสูงสุดของโลก

  Source: The Economist

  อ้างอิงจาก The Economist เปิดเผยข้อมูลเมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุดของโลก ในรอบปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งมีชื่อเมืองจากอินเดียติดอันดับเข้ามาถึง 12 จาก 15 เมือง ในขณะที่ 5 อันดับแรก เป็นเมืองจากอินเดีย 4 ใน 5 เมือง อีกเมืองคือเมืองจากปากีสถาน

  ทุกเมืองใน 15 อันดับแรก มาจากทวีปเอเชียทั้งหมด

  ปัญหามลภาวะในอินเดียนั้นสะท้อนถึงระบบสาธารณปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศที่ยังมีปัญหา ประกอบกับระบบประกันสุขภาพ ที่นายกรับมนตรีนเรนทรา โมดี พยายามให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา แต่ยังทำได้ไม่เต็มที่มากนัก ด้วยขนาดของประทศที่ใหญ่ รวมทั้งจำนวนประชากรที่มากและหนาแน่น 

  นอกจากปัญหามลภาวะแล้ว คุณภาพน้ำของอินเดียยังติดอันดับที่ 120 จาก 122 ของ Global index 2018 ที่ผ่านมา
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in