11th — CoupsBooliuyiliuba
what if i love less
 • XIV-I


              “ซึงกวาน”

              “หืม?”

              “ถ้าเกิด…พี่รักเราน้อยลง—”

              “ก็หยุดไง”

              “….”

              ท่ามกลางเสียงสนทนาที่เงียบหาย ซึงชอลกำลังตีความว่าน้ำเสียง สีหน้า และแววตาเฉยเมยเหล่านั้นของอีกคนคงไม่รู้สึกอะไรแล้ว

              ซึงกวานไม่เป็นไรหรอก

              ซึงกวานจะไม่เป็นไร

              “งั้นพี่ขอหยุดตรงนี้”

              “….”

              “เราจะได้ไม่ต้องเจ็บ”

              “….”

               “พี่ไม่อยากให้เราเจ็บ”

   

  What if I love less

  'Cause you no more stress

  I won’t hurt you baby

  (Love Less – R.LUM.R)


  No. 14  #ในเดือนสิบเอ็ด
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in