บ้าบอใน Boston พอวอ*

บันทึกชีวิต ความรู้สึก ประสบการณ์ และอื่น ๆ ในบอสตัน ตามประสาคนบ้าบอที่บังเอิญได้เรียนต่อในบอสตัน <3