- twnytyfoursvn x internship.twntyfoursvn.
03 : ว่าด้วยเรื่องที่ทำงานของเรา และสี่ร้อยสิบเก้าแผนการเรียนรู้
 • มาถึงตรงนี้แล้ว เพิ่งนึกได้ว่า 
  ยังไม่ได้แนะนำที่ฝึกงานของเราเลย 
  บันทึกที่ 3 คงยังไม่ช้าไปเนอะ 


  เราฝึกงานที่ ทรูปลูกปัญญามีเดีย :-) 


  โครงการทรูปลูกปัญญา  เป็นส่วนหนี่งของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 จากความมุ่งมั่นตั้งใจของทางผู้บริหารที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ส่งเสริมทักษะความรู้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

  โดยในปีพ.ศ. 2552 โครงการทรูปลูกปัญญาก็ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม เพื่อเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ สื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ร่วมกัน จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดเพิ่มรูปแบบให้หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น ได้แก่ 

  "นิตยสารPlook" นิตยสารแจกฟรีส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชน 

  "ช่องทรูปลูกปัญญา" ช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีทั้งสาระ ความบันเทิง และการสร้างแรงบันดาลใจ

  "แอปพลิเคชัน Plookpanya" ฟรีแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ ข้อมูล และคลังข้อสอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  รวมถึงโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้แก่ "โครงการประกวดคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" "โครงการทรูปลูกปัญญา on tour" และ "โครงการสามเณรน้อยปลูกปัญญา" 

  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันภายใต้ชื่อ "ทรูปลูกปัญญามีเดีย"


  ส่วนงานที่เราได้รับมอบหมายตลอดสิบสัปดาห์มีดังนี้ 

  (แผนงานที่เขียนเอง ติดไว้ตรงโต๊ะทำงาน ไว้เตือนว่าเราต้องทำอะไรตอนไหนบ้าง) 

      1. ดูแลแผนการจัดการเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (งานหลัก)
  ในเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญามีเดียจะมีแผนการจัดการเรียนรู้ของเด็กระดับชั้นต่างๆ อยู่ ซึ่งแผนการสอนเหล่านี้ พี่ๆ บอกว่าทางทรูปลูกปัญญาทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูต่างจังหวัดในโรงเรียนที่มีบุคคลากรน้อย ครูหนึ่งคนจำเป็นต้องสอนหลายวิชา หรือบางครั้งก็สอนในวิชาที่ตนไม่ถนัด การมีแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่เขียนขึ้นมาแล้ว คุณครูก็สามารถนำไปใช้ได้ อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้เตรียมพร้อมให้ดาวน์โหลดอยู่แล้ว สำหรับคุณครูในโรงเรียนทั่วไปก็สามารถดูเป็นแนวทางเพื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้อีกด้วย

  เรารับผิดชอบแผนการจัดการเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น หรือชั้นป.1-ป.3 สิ่งที่เราต้องทำคือการตรวจรายละเอียดแผนการสอนว่ามีข้อผิดพลาดบ้างไหม เช่น การสะกดคำผิด หรือการใส่ลิ้งสื่อการเรียนรู้ผิด และทำการแยกสื่อการเรียนรู้ออกมาว่ามีสื่ออะไรบ้าง บัตรคำกี่ใบ แถบประโยคกี่ใบ ภาพกี่ภาพจัดทำสรุปทุกแผนการสอนลงโปรแกรมพาวเวอร์พ้อย เพื่อให้ฝ่ายกราฟฟิกสามารถทำสื่อการเรียนรู้อัพโหลดขึ้นระบบได้ง่ายขึ้น สำหรับสื่อที่เป็นกระดาษบางชิ้นที่เราสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยได้ เราก็จะทำการแก้ไข เพื่อที่ว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูในการจัดทำสื่อ และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อ

  แผนการเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 วิชา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสวส. (สังคม วิทยาศาสตร์) ในวันแรกที่เรามาถึง ตอนที่นั่งในห้องประชุมเล็กก็นับแผนทั้งหมด และนั่งพิิมพ์ชื่อไปพลางๆ 


  นับๆ ดูแล้ว แผนทั้งหมดที่เราต้องดูแลมี "419" แผน... 

  (ノ;;)ノ~┻━┻/ล้มโต๊ะ 

  (หน้าตาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราต้องดูแล เล่มหนามมาก!)

  แค่เห็นจำนวนก็ท้อแล้ว ไหนจะความหนาของแต่ละเล่ม
  เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลย หนาแข่งกันหมด พี่หนูแดงบอกว่าให้เราค่อยๆ ทำไปในทุกๆ วัน 
  หลังจากลองวางตามปริมาณแผนดูแล้ว สรุปว่าทำแผนระดับชั้นหนึ่งต่อ 1 เดือน
  น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นทันเวลาฝึกงานพอดิบพอดี 

       2. สื่อการเรียนรู้ 
  เป็นงานที่ต่อยอดมาจากแผนการเรียนรู้อีกทีหนึ่ง เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาจะมีหน้าหนึ่งที่เป็นมุมคุณครู ซึ่งมีการอัพโหลดสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษ บัตรคำ ไปจนกระทั่งถึงการ์ตูนแอนิเมชันสั้นๆ หลังจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว เราจะต้องเลือกหัวข้อเรื่องบางเรื่องจากแต่ละวิชา ออกมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากสื่อเดิมที่มีอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้ว 

       3. Short note สรุปเนื้อหาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  บนเว็บไซต์ และนิตยสาร Plook จะมี Short note สรุปเนื้อหาสำหรับนักเรียน พี่หนูแดงบอกกับเราว่าคอลัมน์ Short note เป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะนักเรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย สรุปมาให้แล้วระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนในช่วงสอบ แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนื้อหาของ Short note จะเป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สำหรับการเตรียมสอบ O-net และการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ด้วยความที่พี่หนูแดงเห็นว่าเราพอมีฝีมือในการวาดเขียนอยู่บ้าง จึงให้ลองทำ Short note สรุปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดู โดยเน้นที่วิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก 

       4. เขียน Review คณะ
  นอกจากคลังความรู้ เนื้อหาสาระวิชาต่างๆ บนเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญายังมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ได้ ที่ผ่านมาบนหน้าเว็บไซต์ยังไม่มีเรื่องราวของคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กของเราเท่าไร ก่อนจะจบฝึกงานที่นี้ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเรื่องของเอกเราสักหนึ่งบทความ   เห็นงานตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำทั้งหมดให้เสร็จในเวลา 45 วันได้อย่างไร 
  พี่ๆ ในออฟฟิศพากันแซวว่านี่ไม่ได้มาฝึกงานธรรมดา มาฝึกทหารชัดๆ
  ถึงจะแอบท้อเล็ก ๆ ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
   

  งานเยอะหน่อยนะเด็กฝึกงาน 
  พยายามเข้าละ ฮึบ! 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in