ซื้อประสบการณ์ reefwn

บันทึกการอ่าน ตั้งแต่สาเหตุที่ซื้อ จนกระทั่งอ่านจบ ด้วยความยาวประมาณ 4 ย่อหน้า และความพยายามที่จะไม่สปอยล์เนื้อหาในหนังสือ เพราะผมเชื่อว่า ถึงเราจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน แต่ประสบการณ์ที่เราแต่ละคนได้รับนั้น ไม่เหมือนกันแน่นอน