คุณชายรองสกุลหลานจะแต่งงานsunnyside1909
13. Ash
 • "สกุลหลานจะมีงานมงคล"

  "พี่ใหญ่ ข้าอยากไปร่วมงาน ไปได้หรือไม่"

  "เจ้าจะไปในฐานะอันใด"

  "ข้า...ข้า...สหายของคุณชายใหญ่เจียง...กระมัง"

  "งั้นรึ"

  "พี่ใหญ่"

  "ไม่รู้ว่า สกุลเวินแห่งหลางหยาที่กลายเป็นเถ้าถ่านไปแล้ว จะยังมีวาสนากลับไปเหยียบฉางอันเพื่องานมงคลนี้หรือไม่"

  "พี่ใหญ่ สกุลหลานส่งเทียบเชิญมา..."

  "...เขา...ยังมีน้ำใจเสมอมา"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in