rain_playlist (2020) rain's room

LISTENING TO....(2020) สตอรี่เดิมในแบบ season 2 เป็นเรื่องราว ความรู้สึก ความอิน ความฟิน ความฟุ้ง จากการได้รับชม ฟัง เสพ เสียงดนตรี นำมาเล่าผ่านตัวหนังสือและระบายออกถึงความรู้สึกดี จากการได้เสพดนตรีที่สร้างความสุนทรีย์ให้จิตใจเกิน