ในนิทรากาล (YAOI) A SURA

ความรู้สึกคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ตรึงใจอย่างน่าประหลาด แต่ยิ่งค้นหายิ่งพบว่าสิ่งที่คุ้นเคยไม่ใช่ "สถานที่" แต่เป็น "ใครสักคน"

ALL POSTS
Views