แปลเพลงJirathip
[แปลเพลง] Water - New Hope Club
 • [Verse 1: Blake]
  I've been swimming through the noise
  But somehow I hear your voice breaking through
  I'm a frozen castaway
  Catching fire from everything that you do, oh

  ผมว่ายข้ามผ่านเสียงรบกวน
  แต่ก็ยังมีเสียงคุณแทรกเข้ามา
  ผมลอยแพและหนาวเย็น
  คว้าความอบอุ่นจากทุกสิ่งที่คุณทำ

  [Pre-Chorus: Blake & George]
  There was a desert in my soul
  But now my river overflows
  And I drown to get a little bit closer
  Drawn to the flames
  Ain't nobody like you

  ในใจผมอย่างกับทะเลทราย
  แต่แม่น้ำล้นท่วมมาแล้ว
  ผมค่อยๆจมและเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆ
  วาดลวดลายลงบนไฟ
  ไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้ว

  [Chorus: All, George, Reece, Blake]
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water
  Got me feeling your heatwave
  Girl you turn my ice to water, water
  When you talk it keeps getting harder
  Every word is taking me higher
  Closer to the sun when I'm with you
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water

  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ
  รับความอบอุ่นจากคุณ
  ที่รัก คุณทำน้ำแข็งผมละลายเลย
  คุณยิ่งพูดเรื่องยิ่งยาก
  ทุกคำยิ่งทำผมล่องลอย
  ลอยเข้าไปใกล้อาทิตย์พอผมอยู่กับคุณ
  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ


  [Verse 2: Reece]
  I'm the canvas, you're the art
  It's a mess when we're apart
  So lost, no
  When I see your silhouette
  It's like sirens in my head
  Setting off, whoa

  ผมเป็นผ้าใบ คุณเป็นภาพวาด
  ยุ่งเหยิงแน่ถ้าเราขาดกัน
  หลงทางไปหมด
  พอเห็นเงาของคุณ
  เหมือนมีเสียงเข้าหัว
  เริ่มแล้วไง

  [Pre-Chorus: Reece & George]
  There was a desert in my soul
  But now my river overflows
  And I drown to get a little bit closer
  Drawn to the flames
  Ain't nobody like you

  ในใจผมอย่างกับทะเลทราย
  แต่แม่น้ำล้นท่วมมาแล้ว
  ผมค่อยๆจมและเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆ
  วาดลวดลายลงบนไฟ
  ไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้ว


  [Chorus: All, George, Reece, Blake]
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water
  Got me feeling your heatwave
  Girl you turn my ice to water, water
  When you talk it keeps getting harder
  Every word is taking me higher
  Closer to the sun when I'm with you
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water

  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ
  รับความอบอุ่นจากคุณ
  ที่รัก คุณทำน้ำแข็งผมละลายเลย
  คุณยิ่งพูดเรื่องยิ่งยาก
  ทุกคำยิ่งทำผมล่องลอย
  ลอยเข้าไปใกล้อาทิตย์พอผมอยู่กับคุณ
  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ


  [Pre-Chorus: George & Reece]
  Drawn to the flame
  Ain't nobody like you

  วาดลวดลายลงบนไฟ
  ไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้ว


  [Chorus: All, George, Reece, Blake]
  Got me falling like the rain
  As my body turns to water
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water
  Got me feeling your heatwave
  Girl you turn my ice to water, water
  When you talk it keeps getting harder
  Every word is taking me higher
  Closer to the sun when I'm with you
  You got me falling like the rain
  As my body turns to water, water

  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ

  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ
  รับความอบอุ่นจากคุณ
  ที่รัก คุณทำน้ำแข็งผมละลายเลย
  คุณยิ่งพูดเรื่องยิ่งยาก
  ทุกคำยิ่งทำผมล่องลอย
  ลอยเข้าไปใกล้อาทิตย์พอผมอยู่กับคุณ
  คุณทำผมตกลงมาอย่างกับสายฝน
  เหมือนตัวผมกลายเป็นน้ำ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in