Difference Think : (คง) ไม่ ผิด ที่คิดต่างnnnnuuuuuuuuu
2 เท้า ที่ก้าวไปด้วยกัน
 • #พาเราไปเดินเล่น 💛

  2 เท้า ที่พาเราไป

  เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบพาตัวเองไปที่ชอบ | ที่ชอบ 💛

  #พาเราไปเที่ยวเชียงใหม่ 💛

  เราชอบเที่ยว
  เพราะ เรา ขี้เบื่อ

  ดังนั้น การไปเที่ยว คือ การเดินทางที่ดีมากสำหรับเรา

  เราเดินทางคนเดียวเป็นปกติ จนชินและชอบไปแล้ว
  เราชอบถ่ายรูป โดยเฉพาะ รูปเท้า ตัวเอง
  เราเป็นคนขี้อายมาก ไม่ชอบถ่ายรูปตัวเอง 
  ไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปให้ เราจึงมีแค่ รูปเท้า
  ที่เราถ่ายตัวเราเอง

  #พาเราไปดูงาน Art 💛

  จุดเริ่มต้นของสิ่งนี้ คือ 
  อยากขอบคุน 2 เท้า ที่พาเราไปในทุกๆ ที่ 
  อาจมีงอแงกันบ้าง แต่ก็ไม่เคยทิ้งเรา
  ขอบคุนที่แข็งแรงมากๆ
  ขอบคุนที่ตามใจเราในทุกๆ ครั้ง และพาเราไปใน
  ทุกๆ ที่ ที่เราอยากไป

  #พาเราไปเที่ยวบ่อยๆ นะ

  💛

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in