รีวิวเครื่องดนตรี กีต้าร์ , เบส , กลอง , เปียโน , คีย์บอร์ดshabumusic
ไกด์ไลน์ วิธีเลือกวงดนตรีงานแต่ง อย่างมืออาชีพ วงยอดนิยมปี 2019
 • หลักการเลือกวงดนตรีสำหรับงานแต่งงาน

  เมื่อพูดถึงเรื่องการสร้างบรรยากาศภายในงานแต่งงานแล้วนอกจากสถานที่จัดงานกับแสงไฟที่มีความสวยงามแล้วสิ่งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้กับตัวงานได้เป็นอย่างดีก็คือเสียงดนตรีที่บรรเลงภายในงานนั้นเอง ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกวงดนตรีที่เหมาะสมกับรูปแบบของานและแขกที่มาร่วมงานนั้นก็จะสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง บ่าว-สาว หลายคู่อาจจะใช้การเปิดแผ่น CD แทนการจ้างวงดนตรีเล่นสดซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดอะไร แต่การใช้วงดนตรีเล่นสดก็จะสร้างบรรยากาศได้ดีกว่าและด้วยประสบการณ์ของนักดนตรีจะจะสามารถช่วยในเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

  เมื่อเราพอจะเข้าใจถึงข้อดีของการมีเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงานแล้ว คำถามสำคัญก็คือ แล้วเราจะเลือกวงดนตรีที่จะมาเล่นภายในงานอย่างไร และบทความนี้ก็จะมีขอแนะนำวิธีการเลือก วงดนตรีงานแต่ง มานำเสนอให้ผู้ที่สนใจที่จะหาวงดนตรีเพื่อมาเล่นในงานแต่งหรืองานอีเว้นท์ต่างๆเอาไปใช้กันครับ

  1. เลือกวงดนตรีให้เข้ากับรูปแบบงาน

  1.1 ประเภทของงานแต่ง

  ประเภทของงานแต่งนั้นก็มีผลต่อการเลือกเพลงที่จะใช้เล่นมากพอสมควร เช่น งานแต่งแบบไทย หรือ แบบจีน ซึ่งธีมเพลงที่จะใช้ก็อาจจะเป็นเพลงที่เข้ากับงาน ซึ่งการเลือกวงที่จะมาเล่นก็ควรจะต้องสามารถเล่นเพลงสไดล์นั้นๆได้หรือมีประสบการในการเล่นงานประเภทนั้นๆมาแล้ว

  1.2 ช่วงเวลาการเล่นเพลงของงาน

  งานแต่งส่วนให้จะสามารถแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น 2 ช่วงคือ

  • ช่วงก่อนพิธีเริ่ม ลักษณะเพลงที่ใช้เล่นก็จะเป็นเพลงบรรเลงเพื่อเน้นไปในการสร้างบรรยากาศโดยรวมเนื่องจากยังเป็นช่วงที่ยังมีความเป็นพิธีการอยู่
  • ช่วงหลังงานพิธี เป็นช่วงที่เน้นความสนุกสนานของแขกที่มาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกลุ่มของเพื่อนๆของ บ่าว-สาว ซึ่งลักษณะเพลงที่ใช้อาจจะเน้นไปที่เพลงที่มีความสนุกสนานและผู้ฟังสามารถอินไปกับเพลงเหล่านั้นได้

  1.3 สถานที่จัดงาน

  สถานที่จัดงานก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันซึ่งค่อนข้างมีผลต่อการเลือกวงดนตรีมาเล่นในงาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

  • ภายในอาคาร การจัดการและการควบคุมเสียงสามารถจัดการได้ง่ายกว่าภายนอกอาคารเนื่องจากปัจจัยเรื่องสภาพอากาศไม่มีผลต่อการจัดงาน จึงสามารถเลือกรูปแบบของวงดนตรีที่จะมาเล่นได้หลากหลายรูปแบบ
  • ภายนอกอาคาร เมื่ออยู่ภายนอกอาคารปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนั้นมีผลต่อการเลือกวงดนตรีและลักษณะวงที่จะนำมาเล่นภายในงานและรวมถึงการจัดการเรื่องระบบเสียงที่จะมีความยุ่งยากมากกว่าภายในอาคารจึงอาจจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ในการจัดการ

  1.4 ลักษณะแขกที่มาร่วมงาน

  เพื่อให้เกิดความประทับใจของแขกที่มาร่วมงานการเลือกเพลงให้เหมาะสมกับแขก เช่น แนวเพลงที่แขกที่มางานชอบ หรือ เป็นเพลงที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับแขกที่มาร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งวงดนตรีที่จะเลือกมาเล่นนั้นก็ต้องสามารถเล่นเพลงที่เหมาะสมกับแขกที่มาร่วมงานได้


  2. ประสบการณ์และความสามารถนักดนตรี

  แน่นอนว่าความสามารถของนักดนตรีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกวงที่จะมาเล่นและนอกเหนือจากเรื่องความสามารถแล้วประสบการณ์ของนักดนตรีนั้นก็มีความสำคัญเช่นกันซึ่งวงที่มีประสบการณ์จะสามารถอ่านอารมณ์ของแขกที่มาร่วมงานได้และสามารถเล่นเพลงที่เหมาะสมกับแขกได้รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าวงที่ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถดูการแสดงของแต่ละวงได้จากทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งก็จะสามารถช่วยในการเลือกวงดนตรีได้

  3. แนวดนตรีที่ต้องการ

  บางงานแต่งอาจจะมีการกำหนดเพลงที่ต้องการจะเล่นภายในงานอยู่แล้วหรือเพลงที่ต้องการเล่นนั้นอาจจะเป็นเพลงที่มีความเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นวงดนตรีที่จะนำมาเล่นนั้นก็ต้องสามารถเล่นเพลงที่ต้องการได้ เนื่องจากแต่ละวงอาจจะไม่ได้มีการซ้อมเพลงที่เราต้องการ หรือ สมาชิกภายในวงอาจจะไม่มีเครื่องดนตรีเฉพาะที่ใช้ในการเล่นเพลงนั้นๆ

  4. เครื่องดนตรีที่ใช้ของวงดนตรีหรือเครื่องดนตรีที่ทางเจ้าของงานต้องการ

  เรื่องเครื่องดนตรีที่จะนำมาใช้ในงานนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมีขนาด อุปกรณ์ และ การติดตั้งเครื่องที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการจัดการพื้นที่ว่ามีความพร้อมที่จะใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้นๆหรือไม่ ซึ่งเมื่อเรารู้ถึงข้อจำกัดของสถานที่จัดงานแล้วก็จะสามารถเลือกวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีตามที่เราต้องการและเหมาะสมกับธีมงานและสถานที่จัดงานได้

  5. งบประมาณ

  งบประมาณถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากเจ้าของงานจะต้องจัดสรรการใช้งบประในส่วนต่างๆทั้งเรื่อง สถานที่ อาหารภายในงาน การจ้างวงดนตรีที่จะนำมาเล่น เป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานจะต้องวางแผนให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ทราบถึงงบประมาณที่จะใช้ในการเลือกวงดนตรี


  8 สิ่งที่ควรจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทางวงดนตรี

  เมื่อเราสามารถเลือกวงดนตรีที่เหมาะสมและชื่นชอบได้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการพูดคุยและทำความเข้าใจกับทางวงดนตรีนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในวันงานจริง

  1. ควรแจ้งเพลงที่บ่าว สาว ต้องการให้วงดนตรีเล่นหรือลิสเพลงให้กับวงดนตรี

  เมื่อแจ้งเพลงที่ต้องการให้เล่นกับวงดนตรีแล้ว ทางวงก็จะสามารถซ้อมเพลงเหล่านั้นหรือเตรียมตัวก่อนที่จะมาเล่นได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการสอบถามทางวงว่ามีการของให้เล่นเพลงที่ต้องการจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

  2. ตกลงเรื่องพื้นที่ในการแสดงของวงดนตรี

  พื้นที่ที่จะใช้ในการเล่นนั้นก็มีส่วนสำคัญต่อการแสดง เนื่องจากการเล่นนั้นจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องดนตรี และมุมมองที่ทั้งผู้ชมและนักดนตรีว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อที่ทางวงจะได้มีการเตรียมตัวก่อนมาเล่น

  3. จำนวนนักดนตรีและอุปกรณ์

  เมื่อทราบจำนวนที่ชัดเจนก็จะสามารถจัดสรรพื้นที่และสิ่งต่างๆให้กับตัวนักดนตรีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

  4. วงดนตรีต้องการแสงหรือสเปเชียลเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ เพิ่มขณะเล่นหรือไม่

  บางวงดนตรีนั้นอาจจะมีความต้องการใช้แสงหรือสเปเชียลเอฟเฟ็กต์ในการแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างผู้จ้างกับนักดนตรีเพื่อความเหมาะสำในการแสดง

  5. บุคคลที่จะมาเซตอัพอุปกรณ์ก่อนงานเริ่ม

  ในวันงานควรมีคนของวงดนตรีมาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะมีการเริ่มงาน ผู้ว่าจ้างจึงควรสอบถามชื่อและเบอร์ติดต่อไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลสถานที่จะได้ประสานงานได้สะดวก

  6. ตกลงเรื่องช่วงเวลาการเล่นและระยะเวลาในการเล่นกับวงดนตรี

  วงดนตรีบางวงนั้นอาจจะมีการรับงานไว้หลายคิวภายใน 1 วัน จึงอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องเวลากับวงให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาได้ และถ้าหากงานเกิดมีความล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดจะสามารถที่จะอยู่ต่อได้หรือไม่และจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

  7. นัดหมายนักดนตรีเรื่องชุดที่จะใส่มาร่วมงาน

  อาจจะต้องมีการบอกธีมชุดที่ทางนักดนตรีจะต้องใส่มาวันงานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างวงดนตรีกับผู้จัดงาน

  8. ถ้าเกิดต้องเลื่อนหรือยกเลิกงานจะมีการดำเนินการอย่างไร

  หากเกิดเหตุขัดข้องที่อาจจะต้องมีเปลี่ยนวันหรือขอยกเลิกการจ้าง อาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางวงว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวันได้หรือไม่ หรือ ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร


  แนะนำ 5 วงดนตรีงานแต่ง ที่มีความน่าสนใจ 2019

  หลังจากที่พอจะทราบวิธีและหลักการเลือกวงดนตรีงานแต่งแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหาจากไหนดี หรือวงไหนที่น่าสนใจบ้าง ทางเราก็เลยมีวงที่มีความหน้าสนใจ มีหลากหลายสไตล์ มาแนะนะให้รู้จักกันครับ

  1. วง Jarvis


  ถือเป็นวงดนตรีที่เล่นกลางคืนกันเป็นประจำอยู่แล้ว จึงมีประสบการณ์ในการโชว์และสามารถ เรียกว่าเอาคนดูได้อยู่หมัดได้อย่างแน่นอน ถ้าใครต้องการวงดนตรีที่เล่นแนวผับ หรือ เล่นกลางคืน เรียกว่าวงนี้สนุกแน่นอน ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/javisthailand/

  2. วง Emergency Music Band


  เป็นวงวาไรตี้ที่รวบรวมนักดนตรีมากฝีมือ เพราะทางวงสามารถจัดรูปแบบของวงได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นวง Acoustic เล็กๆ 2 ชิ้น หรือแม้กระทั่งวง Full Band ครบทุกชิ้นก็สามารถจัดหาให้ได้ นอกจากนั้นแล้วทางวงสามารถเล่นเพลงได้หลากหลายแนวเพลงจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความวาไรตี้ ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/Emergencymusicband/

  3. วง WKNN


  วงดนตรีที่นักดนตรีภายในวงอาจจะไม่ได้เล่นกันเป็นอาชีพ ด้วยใจรักดนตรีทำให้เล่นดนตรีและรับงานเล่นดนตรีกัน แต่ฝีมือความสามารถทางด้านดนตรีถือได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว เอนเตอร์เทนสนุก ครบเครื่อง สามารถเล่นได้หลายแนว เป็นอีกหนึ่งวงคุณภาพที่มีความน่าสนใจ ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/WKNNBand/

  4. วง iHearband


  เป็นวงดนตรีวงใหญ่ที่รวบรวมนักดนตรีมืออาชีพไว้อย่างมากมาย แทบทุกเครื่องดนตรี เรียกว่าต้องการวงดนตรีแนวไหนแบบไหนก็สามารถจัดให้ได้อย่างแน่นอน โดยทางวงนั้นก็มีผลงานให้เห็นอย่างมากมายซึ่งสามารถเข้าไปรับชมได้ ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/iHearBand/

  5. วง Soulsweet


  วงดนตรีงานแต่งที่สามารถรับงานได้ทั้งวงเล็ก-วงใหญ่ได้ตามความต้องการของผู้จ้าง รวมถึงแนวเพลงก็สามารถเล่นได้ทั้งเพลงไทย-เพลงสากล ถือเป็นอีกวงที่น่าสนใจ ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/soulsweet/

  วงดนตรีที่แนะนำนั้นเป็นเพียงตัวอย่างวงดนตรีที่น่าสนใจเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายวงที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหาดูได้ตามช่องทางต่างๆ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายวงดนตรีที่มีความน่าสนใจอย่างแน่นอน และสุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะสามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกวงดนตรีที่เหมาะสมกับความต้องการของทุกท่านครับ

  เครดิตแหล่งที่มา: https://www.bigbromusic.com/how-to-choose-weddling-music-bands/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in