พื้นที่ประลองชีวิต เรียก "ที่ทำงาน"Suwat Posayawatanakul
ณ ริมขอบชีวิต...คนทำงาน [1]
 • ลองจินตนาการถึงวันสุดท้ายในพื้นที่ประลองชีวิตที่เรียกว่า ที่ทำงาน

  คุณอยากเห็นตัวคุณเองเป็นอย่างไร


       ประสบความสำเร็จ

       มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

       รายได้สูงๆ พร้อมเงินเก็บมากพอสำหรับครอบครัวและเกษียณอย่างเป็นสุข

       มีเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าที่ยังคงรัก ศรัทธาในตัวเรารายล้อม ถึงแม้หัวโขนจะถูกถอดออกไปแล้วก็ตาม

       มีผลงานที่จารึกไว้ให้จดจำยกย่อง กล่าวขาน ชมเชย เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไป

   

  แท้ที่จริงแล้วความต้องการของมนุษย์ทำงาน ณ ริมขอบชีวิต ก็มีเพียงเท่านี้

  แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถไขว่คว้าได้ดังความฝันที่วางไว้

   

  บางคนประสบความสำเร็จจากการคดโกง เอาเปรียบผู้อื่น

  เมื่อหัวโขนหลุดหาย มีเพียงเสียงก่นด่าสาบแช่งตามหลัง

  ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือไม่


  บางคนร่ำลาจากพื้นที่ประลองด้วยงานเดิมๆ ที่ทำมามากกว่า 20ปี

  ไม่มีความก้าวหน้าในเชิงสัญลักษณ์

  แต่ก็เป็นสุขในการได้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า


  ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือไม่

   

  ชีวิตคนเราเลือกไม่ได้แล้ว จริงหรือ


  แต่ละคนมีความคิด ความฝัน ความทะเยอทะยานที่แตกต่างกัน

  เราเลือกที่จะทำ ณ วันนี้ เพื่อให้สิ่งที่หวังไว้ ณ ริมขอบชีวิต เป็นจริงดังที่ฝัน

  การตั้งเป้าหมาย  แต่ทำไม่ได้เสียที ก็เหมือนไม่มี

  หากไร้ซึ่งเป้าหมายชีวิตก็เหมือนล่องลอยไปวันๆ ไม่มีทิศทาง


  จากวันเป็นเดือน   จากเดือนเป็นปี จวบจนเกษียณ

  จึงไม่แปลกใจที่หลายคนมาเริ่มตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่ปล่อยให้เลื่อนลอย ในเวลาที่สายเกินไป


  ความเป็นหนุ่มสาวร่วงโรย  

  ไฟในตัวเริ่มถดถอยริบหรี่ ค่อยๆดับลง

  แม้มุมมองและประสบการณ์จะมากทวีขึ้นตามวัย

  แต่การกลับมามุมานะบากบั่นเหมือนเดิมคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in