กลอนเปล่าlivesalter
เดินทาง ท่องเที่ยว
 • นักท่องเที่ยว ??
  นักเดินทาง ???
  มีคนบอกว่าสองคำนี้ต่างกัน
  จริงหรือ ???
  หรือแค่นิยายที่ใครบางคนนิยามขึ้นเพื่อให้คุณค่ากับสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง


  ฉันเดินทาง...ท่องเที่ยว
  เพื่ออะไร ?
  ...ฉันไม่รู้
  ....เพื่อได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ 
  .....เพื่อเปิดตา เปิดใจให้กว้าง 
  ......หรือเพื่อรูปสวย ๆ บนโซเชียลมีเดีย
  เพื่ออะไร ??
  ฉันไม่รู้...Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in