กลอนเปล่า livesalter

เพราะมีคำไม่มากพอจะเรียกว่านิยาย เพราะมีสัมผัสไม่มากพอจะเรียกว่ากลอนฉันทลักษณ์ คงเหลือแต่กลอนเปล่าที่เป็นไปได้

Views