Sari translation[ch]saritzchx
[แปลเพลง] 东风志 | จารึกถึงวสันตฤดู 《魔道祖师》 • 驱策的魂魄要流浪哪条街,
  Qūcè de húnpò yào liúlàng nǎ tiáo jiē
  จะนำพาจิตวิญญาณไปตามทางโดยทิศทางใด

  射落的纸鸢曾飞过哪片月,
  shè luò de zhǐyuān céng fēiguò nǎ piàn yuè
  ว่าวกระดาษลอยต่ำจนเป็นหนึ่งเดียวกับรัศมีจันทรา

  磷灯点满城阙,照彻天不夜,
  lín dēng diǎn mǎn chéngquè zhào chè tiān bú yè
  โคมเทียนในเมืองจรัสแสงสีทั่วทั้งนภานี้

  看见什么,灰飞烟灭?
  kànjiàn shénme huīfēiyānmiè
  เจ้าเห็นสิ่งใด ในหมอกที่หายไป *

  夜读时节埋下姑苏一坛雪,
  yè dú shíjié mái xià gū sū yī tán xuě
  ยามค่ำคืนอ่านตำราพลันเห็นลานบวงสรวงกูซูปกคลุมไปด้วยหิมะ

  借用渔火斟开云梦水千叠,
  jièyòng yúhuǒ zhēn kāi yún mèng shuǐ qiān dié
  อวิ๋นเมิ่งแต่งแต้มสีสันเต็มไปด้วยตะเกียงนับพัน

  今宵于风露中,星辰非昨夜,
  jīnxiāo yú fēng lù zhōng xīngchén fēi zuóyè 
  ลมหมอกน้ำค้าง กลุ่มดาวในคืนนี้ไม่เหมือนกับคืนที่แล้วมา

  都不似谁眼睫。
  dōu bù shì shuí yǎn jié
  ราวกับหลบซ่อนจากสายตา

  眉间点血,衣上牡丹,
  méijiān diǎn xiě yī shàng mǔdān
  ตราโลหิตแต้มกลางหน้าผาก ลายดอกโบตั๋นบนอาภรณ์

  愈笑愈孤寒,
  yù xiào yù gū hán
  ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่น

  故人磊落,曾照旧肝胆。
  gùrén lěiluò céng zhàojiù gāndǎn
  ซื่อตรงไม่คดงอดั่งสายสัมพันธ์ในวันวาน

  似这清风明月,
  shì zhè qīngfēng míngyuè
  ราวกับต้านลมเย็นในคืนเดือนหงาย 

  凌霜傲雪,最清澈双眼,
  língshuāng’ào xuě zuì qīngchè shuāng yǎn
  เกล็ดน้ำค้างผลิบานกลางหิมะ * ให้นัยน์ตาคู่นั้นได้รู้

  两处茫茫可相见?
  liǎng chù mángmáng kě xiāng jiàn
  หากเราสองพบพานอีกซักครั้งดั่งวันเก่าได้หรือไม่

  把酒祝东风,且祝山河与共的从容,
  bǎjiǔ zhù dōngfēng qiě zhù shānhé yǔ gòng de cóngróng
  ยกจอกสุราต้อนรับลมวสันต์ อธิษฐานให้ชีวิตนิรันดร์เหมือนลำธารและภูผา

  酩酊人间事,从此不倥偬,
  mǐngdīng rénjiān shì cóngcǐ bù kǒng zǒng
  อดีตเคยลุ่มหลงมัวเมา จากนี้ไปขอไม่ข้องเกี่ยวเรื่องใดก็ตาม

  若负剑过群峰,
  ruò fù jiànguò qún fēng 
  เหินกระบี่ข้ามหมู่เมฆ 

  云深不知竟一人一骑,青山几重,
  yún shēn bùzhī jìng yīrén yīqí qīngshān jǐzhòng
  อดีตเคยลุ่มหลงมัวเมา จากนี้ไปขอไม่ข้องเกี่ยวเรื่องใดก็ตาม

  回眸一眼就心动。
  huímóu yīyǎn jiù xīndòng
  ขอเพียงแค่หันกลับมองเท่านั้นก็เพียงพอ

  幽幽陈笛恰是谁当年谱写
  yōuyōu chén dí qià shì shuí dāngnián pǔxiě
  เสียงขลุ่ยแผ่วเบาขับขานทำนองใครกันที่ร้อยเรียง

  无意扣紧按在琴弦的指节
  wúyì kòu jǐn àn zài qín xián de zhǐ jié
  เรียวนิ้วสัมผัสพิณไม่ปล่อยวางจากนิ้วตำแหน่งเดิม

  似曾相识笑靥
  sìcéngxiāngshí xiàoyè
  ราวกับเคยเห็นรอยยิ้มที่คุ้นเคยแบบนั้น *

  惊鸿忽一瞥 原来从未忘却
  jīng hóng hū yīpiē yuánlái cóng wèi wàngquè
  ไม่อาจลืมใบหน้าที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจ

  眉间点血 衣上牡丹
  méijiān diǎn xiěyī shàng mǔdān
  ตราโลหิตแต้มกลางหน้าผาก ลายดอกโบตั๋นบนอาภรณ์

  愈笑愈孤寒
  yù xiào yù gū hán
  ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่น

  故人磊落 曾照旧肝胆
  gùrén lěiluò céng zhàojiù gāndǎn
  ซื่อตรงไม่คดงอดั่งสายสัมพันธ์ในวันวาน

  似这清风明月
  shì zhè qīngfēng míngyuè
  ราวกับต้านลมเย็นในคืนเดือนหงาย

  凌霜傲雪 最清澈双眼
  língshuāng’ào xuě zuì qīngchè shuāng yǎn
  เกล็ดน้ำค้างผลิบานกลางหิมะ ให้นัยน์ตาคู่นั้นได้รู้

  两处茫茫可相见
  liǎng chù mángmáng kě xiāng jiàn
  เราสองหากพบพานอีกซักครั้งดั่งวันเก่าได้หรือไม่

  把酒祝东风 且祝山河与共的从容
  bǎjiǔ zhù dōngfēng qiě zhù shānhé yǔ gòng de cóngróng
  ยกจอกสุราต้อนรับลมวสันต์ อธิษฐานให้ชีวิตนิรันดร์เหมือนลำธารและภูผา

  酩酊人间事 从此不倥偬
  mǐngdīng rénjiān shì cóngcǐ bù kǒng zǒng
  อดีตเคยลุ่มหลงมัวเมา จากนี้ไปขอไม่ข้องเกี่ยวเรื่องใดก็ตาม

  若负剑过群峰
  ruò fù jiànguò qún fēng
  เหินกระบี่ข้ามหมู่เมฆ 

  云深不知竟一人一骑 青山几重
  yún shēn bùzhī jìng yīrén yīqí qīngshān jǐzhòng
  หนึ่งคนนำหนึ่งคนตามพากันลอดผ่านขุนเขาในอวิ๋นเซิน
   
  回眸一眼就心动
  huímóu yīyǎn jiù xīndòng
  ขอแค่หันกลับมองเพียงเท่านั้นก็เพียงพอ

  把酒祝东风 就祝当时携手的珍重
  bǎjiǔ zhù dōngfēng jiù zhù dāngshí xiéshǒu de zhēnzhòng
  ยกจอกสุราต้อนรับลมวสันต์ ให้ลมนี้พยานรักของเราทั้งสอง
   
  春秋千万种 只为谁附庸
  chūn qiūqiān wàn zhǒng zhǐ wèi shuí fùyōng
  ไม่ว่าวนผ่านไปกี่ฤดู ก็ยังรอคอยแค่คนๆนั้นเรื่อยมา

  若花胜去年红
  ruò huā shèng qùnián hóng
  ถึงแม้ดอกไม้จะผลิดอกสีแดงมากกว่าเคย

  坞中莲蕊竟已开已落 醉倒芳丛
  wù zhōng lián ruǐ jìng yǐ kāi yǐ luòzuì dào fāng cóng
  ก็ยังลิ้มรสสุราท่ามกลางบึงบงกชที่ผลิบานจนร่วงโรย

  回眸一眼就心动
  huímóu yīyǎn jiù xīn dòng
  ขอเพียงแค่หันกลับมองเท่านั้นก็เพียงพอ

  若花胜去年红
  ruò huā shèng qùnián hóng
  ถึงแม้ดอกไม้จะผลิดอกสีแดงมากกว่าเคย

  坞中莲蕊竟已开已落 醉倒芳丛
  wù zhōng lián ruǐ jìng yǐ kāi yǐ luòzuì dào fāng cóng
  ก็ยังลิ้มรสสุราท่ามกลางบึงบงกชที่ผลิบานจนร่วงโรย

  一眼岁月都无穷
  yīyǎn suìyuè dōu wúqióng
  หวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ไร้สิ้นสุด


  Note :

  灰飞烟灭 (ส.) หมายตรงตัวจะแปลว่า ขี้เถ้าลอย ควันละลาย ถ้าเป็นสำนวนไทยก็จะเป็น หายวับไปกับตาค่ะ
  * 似曾相识 (ส.) มีความหมายว่าตรงตัวว่า เคยเห็นมาก่อน หรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือ เดจาวู นั่นเองค่ะ
  ปล.ในตอนแรกก็หาความหมายของคำว่า 东风 ที่แปลได้ว่า ลมทางทิศตะวันออก;ลมฤดูใบไม้ผลิค่ะ(ถ้าในพจนานุกรมเล่มเขียวของคุณเธียรชัยจะพบแค่ลมตะวันออกอย่างเดียว ส่วนลมฤดูใบไม้ผลิเจอในแอปพลีโกค่ะ จริงๆตอนแรกจะใช้คำว่าจารึกลมบูรพาทิศด้วย จนมาค้นความหมายเพิ่มเลยเป็นสาเหตุที่ใช้เป็นลมฤดูใบไม้ผลิเพราะมีนัยยะเหมือนการเริ่มต้นใหม่ และสังเกตว่าเพลงนี้มีการใช้คำที่เกี่ยวกับฤดูกาลและการอธิษฐานให้มีชีวิตยืนยาวเหมือนกับเทศกาลตรุษจีน(มโนไปไกลมาก)ที่ชาวจีนจะมีการกินบะหมี่เป็นสัญลักษณ์การมีชีวิตที่ยืนยาว เพื่อให้เพลงมีความหมายไปในทางเดียวกันเลยตัดสินใจใช้คำนี้ค่ะ แอบรู้สึกแปลกๆที่แปลไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันค่ะตอนแรก จนตอนนี้ก็ยังคิดว่าฉันแปลผิดใช่ไหมอยู่เลย) 志 อันนี้ซาใช้เป็นความหมายของการจารึกหรือบันทึกตัวอักษรแทนค่ะ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in