การเดินทางของลมหายใจ Kedtawa

ความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือ การกลัวที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกต่างหาก

Views