การเดินทางของลมหายใจKedtawa
สุข ทุกข์ ไม่มีตัวตน
  • การได้ไปถือศีลภาวนาในครั้งนี้
    ทำให้กลับมาใช้ชีวิตด้วยความมีสติมากขึ้น เมื่อเรามีสติ ปัญญาก็จะตามมา
    ความสุข หรือความทุกข์ มันไม่ยั่งยืนจริงๆนะ วันนี้เราหัวเราะอยู่ดีๆ พรุ่งนี้เราอาจร้องไห้เสียใจก็ได้
    ทุกสิ่งไม่มีตัวตน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มันมีแค่นี้จริงๆ
    ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราทุกข์ จงตั้งสติ ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in