เล่าให้(ไปลอง)ฟัง khuuun

ชอบเพลงเก่าๆ ศิลปินยุคก่อนๆ แต่ประสบปัญหาขาดเพื่อนฟังด้วย เพราะไม่ค่อยมีใครรู้จัก เลยอยากเล่าเพลงที่เราฟังให้ไปลองฟังกันดู ;)

Views