ความรู้ทั่วไปChillz Jitreewan
ทำพาสปอร์ต ที่ไหน ? คนชอบเที่ยวต้องรู้
 • หากใครกำลังมีคำถาม ทำพาสปอร์ต ที่ไหน ? ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเที่ยวต้องรีบเข้ามาอ่านกันเลย เพราะการที่จะเดินทางไปต่างประเทศเราจะต้องมี Passport (พาสปอร์ต) นั่นเอง พาสปอร์ตที่ว่าก็คือ "  หนังสือเดินทาง " นั่นเองค่ะ เป็นเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดน/พื้นที่/ประเทศนั่นเองค่ะ เรามาดูกันดีกว่าการไปทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และ ที่ทำพาสปอร์ต มีที่ไหนบ้าง ?

  1. สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป
  - บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ถ้าหากไม่มีให้ใช้ บัตรข้าราชการ (หากใช้บัตรข้าราชการนำทะเบียนบ้านมาด้วยนะคะ), บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกระทรวงมหาไทย (ฉบับจริง)
  - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้าหากบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัวชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับความจริงให้นำหลักฐานมาแสดงด้วยนะคะ
  - การทำหนังสือเดินทางใหม่ มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

  2. สำหรับผู้เยาว์ อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี
  - บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนกฏกระทรวงมหาดไทย
  - หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ที่ผ่านการรับรองจากเขต
  - บัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หากไม่มีหนังสือรับรองผู้ปกครองหรือบิดามารดาต้องมาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้อง
  - เอกสารราชการอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม ใบทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน

  3. สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
  - สูติบัตรฉบับจริง
  -บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนกฏกระทรวงมหาดไทยของบิดามารดา
  - ใบหย่า ในกรณีที่บิดามารดาหย่าร้างกัน
  - หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ไปต่างประเทศ โดยต้องผ่านการรับรองจากเขต ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตัวได้
  - เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม
  - ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำคำสั่งศาลซึ่งมีการระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมนำบัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจปกครองมาด้วย

  สถานที่ทำพาสปอร์ต
  - กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์  
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่  
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก  
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี 
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
  สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

  และนี่ก็เป็นการเตรียม เอกสารทำพาสปอร์ต และพิกัด การทำจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงค่ะ แต่ถ้าหากนำเอกสารไปครบรับรองว่าไม่นาน ขอแนะนำว่าควรเผื่อเวลาไปทำสัก 3-4 ชั่วโมงนะคะ

  ขอบคุณข้อมูล : https://proxumer.com/th/articles/how-to-get-thai-passport , https://www.consular.go.th

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in